Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

 Όροι Διαγωνισμού Silverstro σε Facebook και Instagram

12/09/2021

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Το Silverstro προκηρύσσει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Silverstro» στο Facebook και "silver.stro" στο Instagram.

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

3.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 12/09/2021 έως και τις 26/09/2021, ώρα 12:00μ.μ

4.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό στο Facebook θα πρέπει να:

1. Κάνουν Like (Μου αρέσει) τη σελίδα Silverstro στο Facebook.*
2. Κάνουν δημόσια "Κοινοποίηση" το post του διαγωνισμού

*Όσοι έχουν κάνει ήδη Like της σελίδα Silverstro στο Facebook, αρκεί η δημόσια κοινοποίηση (share) του post.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό στο Instagram θα πρέπει να:

1. Ακολουθήσουν το silver.stro στο Instagram
2. Κάνουν Like στο post/φωτογραφία του διαγωνισμού
3. Κάνουν Comment με tag 2 φίλες/φίλους για να πάρουν και αυτοί/ές μέρος στην διαγωνισμό.⁠

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού.

5.Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων  «Διαγωνισμό» αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή.

6.Τo δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι τυχεροί νικητές  θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή, 03/10/2021 μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού και οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους με αποστολή μέσω courier, κατόπιν επικοινωνίας.

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση –Παραλαβή των Δώρων. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο με σχετική ανάρτηση. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον διοργανωτή εντός 5 ημερολογιακών ημερών, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει δεύτερη κλήρωση για την ανάδειξη επιλαχόντος νικητή και δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.