Όροι Συμμετοχής Κλήρωσης 2022

 Όροι Διαγωνισμού Silverstro

3/1/2022

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Το Silverstro προκηρύσσει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου silverstro.gr

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

3.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1/1/2022 έως και τις 16/01/2022, ώρα 12:00μ.μ

4.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όσοι καταχωρήσουν παραγγελία κατα το διάστημα 1/1/2022 - 16/01/2022.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού.

5.Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων  «Διαγωνισμό» αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή.

6.Τo δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Ο νικητής κερδίζει το παρακάτω κόσμημα:

Ασημένια σκουλαρίκια με Φεγγαρόπετρα


7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο τυχερός νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή, 23/01/2022 μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού και ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του με αποστολή μέσω courier, κατόπιν επικοινωνίας.

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση –Παραλαβή των Δώρων. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθει στο Διαδικτυακό Τόπο με σχετική ανάρτηση. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον διοργανωτή εντός 5 ημερολογιακών ημερών, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει δεύτερη κλήρωση για την ανάδειξη επιλαχόντος νικητή και δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.